Sở Tài Nguyên Và Môi Trường thông tin về công khai minh bạch hóa thông tin đất đai

Ngày 10/7 vừa qua Sở Tài Nguyên Và Môi Trường đưa ra thông báo bằng văn bản hành chính về việc công khai minh bạch hóa thông tin đất đai đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua “Cổng thông tin đất đai http://ttdd.tnmt.danang.gov.vn “. 

Theo đó Cổng thông tin đất đai sẽ là trang kênh thông tin chính thức của Sở Tài Nguyên Và Môi Trường TP Đà Nẵng nhằm công khai minh bạch đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp các thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành gồm: 

  • Thông tin thửa đất Số hiệu thửa, số hiệu tờ bản đồ địa chính; diện tích mục đích sử dụng đất được giao, được thuê, hoặc được nhà nước công nhận quyền sử dụng; đã đăng ký hay chưa đăng ký; đã cấp giấy chứng nhận hay chưa.
  • Thông tin quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt gồm: Sơ đồ không gian quy hoạch khu vực có thửa đất; mục đích sử dụng đất theo quy hoạch.
  • Thông tin bảng giá đất đã được nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy từ nay người dân hoàn toàn yên tâm về vấn đề pháp lý đất đai. Có thể chủ động tra cứu thông tin lô đất hoặc dự án thông qua Cổng thông tin đất đai nói trên. Tránh tình trạng vướng mắc pháp lý hoặc sai phạm như một số dự án trước đây trên địa bàn.